Nahradí nás roboti?

Nahradí nás roboti?


Na plně automatizované výrobní linky jsme si zvykli jako na samozřejmost. Moderní technologie ve výrobě zcela vytlačily dřívější nedokonalou ruční práci. Některé zprávy v masmédiích nyní vyjadřují obavy, že robotické systémy v budoucnosti vytěsní lidské zdroje i z pracovních míst v administrativě. Vypadá to, jako by se na lidstvo valila tsunami digitalizace. Máme se toho obávat?
programování robota


Situace je obzvlášť napjatá v bankovním sektoru a pojišťovnictví, kde v budoucnu hrozí ztráta až třetiny míst.  Roboti dokáží vyhodnotit a ověřit údaje potřebné pro uzavření pojistky či poskytnutí úvěru a na rozdíl od lidí nedělají chyby, nejsou nemocní, nepotřebují spánek či dovolenou. Počítače jsou údajně schopny více vytěžit potenciál klienta než stávající bankéři. Odhalí pojistný podvod nebo podezřelé transakce, takže banky se jejich prostřednictvím chtějí lépe bránit proti praní špinavých peněz. Podobně nás zasáhne technologická revoluce v obchodě, přepravě, zdravotnictví, a dokonce i v justici. Proč k tomu dochází, je zřejmé. Automatizace pracovních úkonů, které zaměstnanci provádějí mechanicky, umožní snížit náklady na drahou pracovní sílu. Pracovníci, vykonávající obslužné činnosti, budou tedy prvními, na jejichž místa nastoupí umělá inteligence.


Moderní technologie však nejsou zcela bez chyby. Tím, jak se při vyhodnocování informací od člověka učí lidským postojům, osvojují si lidskou nedokonalost. Výsledkem jejich selekce při výběrovém řízení může být diskriminace podle pohlaví nebo rasy.


Nad tím vším se vznáší otázka budoucnosti lidstva. Světové ekonomické fórum slibuje vznik většího počtu nových pracovních míst, než kolik jich převezmou automatické systémy. Lidé se budou muset posunout někam výš. V minulém a předminulém století je stroje nahradily při namáhavé práci a v novém tisíciletí za ně počítače přeberou jednotvárnou a fádní činnost.
ovládací prvek mozku


Zdá se, že v budoucnosti opravdu část zaměstnaneckých pozic zanikne a převezmou je roboti, ale pro tvořivé, schopné a přemýšlivé lidi bude uplatnění v jiných oborech lidské činnosti. Vždyť řada řemesel, pracovních oborů a specializací zanikla v souvislosti s předchozími průmyslovými revolucemi.  


Inteligence znamená přizpůsobivost a přežití i za změněných nebo obtížných okolností, je to schopnost orientovat se v nových situacích a řešit vzniklé problémy. Právě tato inteligence umožnila v minulosti lidskému druhu adaptovat se na všechny změny podmínek. To je i naše perspektiva do budoucna.


3/5 - (6 votes)